12 APRIL 2016 (TUESDAY) PANCHANG – Astrologysupport.com

Hindu panchang 2016

AAJ KA HINDU PANCHANG (12 April 2016)

वर्ष: दुर्मुखी (1938)

आयन: उत्तरायण

ऋतू: वसन्त ऋतु

वार: मंगलवार

मास: चैत्र

पक्ष: शुक्लपक्ष

तिथि: षष्ठी 10:41 pm

नक्षत्र: म्रृगशीर्षा 7:00 pm

योग: शोभन 4:49 pm

कारण: कौलव 11:28 am, तैतुल 10:41 pm

वर्ज्य: 11:06 pm – 12:40 am+

दुर्मुहूर्त: 8:54 am – 9:44 am, 11:30 pm – 12:16 am+

राहुकाल: 3:46 pm – 5:20 pm

यमगण्ड: 9:32 am – 11:05 am

अमृतकाल: 6:34 am – 8:05 am, 4:35 am+ – 6:09 am+

कुलिक: 12:39 pm – 2:13 pm

सूर्योदय: 6:24 am

सूर्यास्त: 6:54 pm

सुर्यरासी: मीन

चंद्ररासी: मिथुन 3:27 am